Taiji Quan lesstof

De lessen Traditionele 108 vorm Tai Chi Chuan zijn opgebouwd uit 4 blokken;

1 – meditatie en ademhalingsoefeningen;
2 – tao yin ( chi kung en nei kung ) oefeningen;
3 – silk reeling ( zijden spinnen ) en jin ( martiale energie / kracht ) oefeningen;
4 – het leren en beoefenen van de Traditionele 108 handvorm Tai Chi Chuan.
De meditatie oefeningen zullen voornamelijk gebaseerd zijn op het zogenaamde stok staan ( zhuang gong ), het staan in het geraamte, ook wel bekend als staan als een boom . Na het leren van de basis houding, de Wu Chi houding, zullen allerlei varianten van het stok staan behandeld worden. De aandacht zal daarbij vooral gericht zijn op het leren voelen van de structuur van het lichaam. Met in het bijzonder aandacht voor; het leren stapelen van het geraamte, met een naar buiten gerichte veerkracht ( peng ); het leren voelen van spanning en ontspanning ( song );  het leren openen van de fascia, het reiken ( fang ); het leren aarden vanuit de voeten; het leren wortelen vanuit de knieën; het leren openen van en zitten in de kua ( de heupgewrichten en het iliopsoascomplex); het leren rechten van de onderrug; het leren openen van de rug ( de 2 peng bogen in de rug ); het leren rechten van de nek; het leren openen van de zes paleizen ( de zes energiepoorten, de zes gewrichten ) ; en het leren activeren van de zes peng bogen ( in benen, armen en rug ). Meditatie zoals die in de lessen beoefend wordt zal volledig gericht zijn, enerzijds op het alert zijn, het waakzaam zijn oftewel bewust zijn. Dit in overeenstemming met de oude betekenis van het woord meditatie ( samadhi ), naar binnen gerichte diepe aandacht. En anderzijds op het leren van allerlei ademhalingstechnieken. Het voelen zal volledig gericht zijn op het leren inzien dat het voelen de taal is waarmee geest en lichaam met elkaar communiceren. De informatieoverdracht middels het voelen wordt gezien als een constant tweerichtingsverkeer van vragen en aangeven, interpreteren, en aanpassen en verbeteren.
De ademhalingsoefeningen zullen gebaseerd zijn op boeddhistische en taoïstische ademhalingstechnieken. In eerste instantie zal er aandacht worden besteed aan het bewust ervaren van het stromen van de ademhaling, het meditatief bewust zijn van de ademhaling, en het realiseren van volledige buikademhaling. In tweede instantie zal er aandacht worden besteed aan de ademhaling als methode om processen in de geest en het lichaam te beïnvloeden ( zoals hinderlijke gedachtegangen en emotionele onbalans ) en om processen te veroorzaken ( zoals het veroorzaken van cirkel, golf en spiraal bewegingen in het lichaam). Speciale aandacht zal  besteed worden aan de embryonale ademhaling, de micro kosmos ademhaling, de 2 poorten ademhaling, de macro kosmos ademhaling, en de 4 en 5 poorten ademhaling.
De afzonderlijke en gezamenlijke meditatie en ademhalingsoefeningen moeten uiteindelijk resulteren in een juiste lichaamsstructuur en een juiste ademhalingstechniek, die het mogelijk maken ademhalingsenergie onbelemmerd en volledig door het gehele lichaam te sturen, ademhalingsenergie als lichaamsenergie door het lichaam te laten stromen.
De Tao Yin ( chi kung en nei kung  ) oefeningen zullen bestaan uit de drie oefeningenreeksen die traditioneel in het oude China, naast de zogenaamde vormtrainingen, door krijgers en vechtkunstenaars beoefend werden, . Met het doel het lichaam leniger en krachtiger te maken, en het lichaam met behulp van de ademhaling te vullen met energie en kracht. De drie oefeningen-reeksen zijn de Ba Duan Jin ( de Acht Brokaten ), de Yi Jin Jing ( de Spier en Pees Versterkende Oefeningen ) en de Wu Qin Xi ( de 5 Spelende / Boksende Dieren ).  Cursisten die zich voornamelijk interesseren in de gezondheidsaspecten van Tai Chi Chuan zullen zich bezig houden met chi kung, het koppelen van intentie ( bewustzijn en hart, Yi ) en ademhalingsenergie ( Chi ), met behulp van voornamelijk externe oefeningen, met het doel lichaamsenergie te ontwikkelen en te sturen. Cursisten die zich daarnaast ook interesseren in de martiale aspecten van Tai Chi Chuan zullen zich ook bezig houden met nei kung, het koppelen van intentie ( bewustzijn en hart, Yi ), ademhalingsenergie ( Chi ) en spierenergie ( Li ), met behulp van voornamelijk inwendige oefeningen, met het doel lichaamskracht te ontwikkelen en te sturen.

De silk reeling ( zijden spinnen ) oefeningen zijn een reeks oefeningen die tot doel hebben lichaamsenergie en lichaamskracht bewust en gericht door het lichaam te sturen. De oefeningenreeksen die behandeld zullen worden zijn de 36 Hua Shan Cirkel Bewegingen van George Xu en de Yin Yang Tai Chi Symbool Sticking Hands van Yang Jwing-Ming. De methodiek wordt in de Tai Chi Chuan klassieken als volgt omschreven; de energie ( kracht ) is geworteld in de voeten, wordt versterkt door de benen, gecontroleerd door het centrum ( de kua ), afgegeven door de rug en tot uitdrukking gebracht in de handen en vingers. Een zeer belangrijke vaardigheid die uitvoerig zal worden behandeld is het leren bewegen van het lichaam als een eenheid. Waarbij yin ( niet substantieel ) en yang ( substantieel ) duidelijk onderscheiden zijn en voortdurend vloeiend in elkaar overgaan; innerlijke en uiterlijke cirkelbewegingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; onderlichaam en bovenlichaam gecoördineerd samenwerken in een voortdurend golven en spiralen, een voortdurend intern zinken en rijzen; er sprake is van een continue vloeiende beweging zonder pauzes ( zijde spinnen moet een ononderbroken gelijkmatige beweging zijn, versnellingen veroorzaken breuken, vertragingen veroorzaken knopen ); er zichtbaar sprake is van intentie of ‘ sense of enemy ‘; en de lichaamsenergie en de lichaamskracht zich uiteindelijk manifesteren als Jin ( martiale energie / kracht ).

In het laatste blok zal naast het leren, in eerste instantie van de afzonderlijke bewegingen, en in tweede instantie van de gehele Traditionele 108 vorm Tai Chi Chuan, ook aandacht worden besteed aan het toepassen van de martiale applicaties. Kennis van de martiale applicaties is naar mijn mening absoluut noodzakelijk om inzicht te krijgen in de manier waarop de opgebouwde lichaamsenergie door het lichaam moet stromen, en de ontwikkelde lichaamskracht moet worden aangewend, zodat de afzonderlijke bewegingen van de 108 vorm op een juiste en efficiënte manier kunnen worden uitgevoerd. Er zal dan ook, naast het solo trainen van de afzonderlijke bewegingen en de vorm, veel aandacht worden besteed aan partner oefeningen om vaardigheid in het gebruik van lichaamsenergie en lichaamskracht te trainen. Het lopen van de 108 vorm met het doel de koppeling intentie en ademhalingsenergie, m.a.w. het ontwikkelen van lichaamsenergie, te trainen, wordt ook wel Taolu genoemd. Het lopen van de 108 vorm met het doel de koppeling intentie, ademhalingsenergie en spierenergie, m.a.w. het ontwikkelen van jin lichaamsenergie / kracht, te trainen, wordt ook wel Xing-Gong genoemd. Cursisten die de 108 vorm te lang of te ingewikkeld vinden, kunnen ook een traditionele verkorte vorm leren, de Grijp de Staart van de Mus vorm, geïnspireerd door Mantak Chia’s korte vorm ( zowel met de klok mee, als tegen de klok in, naar alle vier de richtingen een vorm van 8 bewegingen lopen ). Het lopen van een vorm is van belang omdat het een noodzakelijke ( en traditionele ) methode is om geleerde vaardigheden te trainen en te testen. Tai Chi Chuan vaardigheden moeten niet alleen in stilstand, doch ook in beweging kunnen worden toegepast.