Song of Dragon Bagua Zhang

De Song of Dragon Bagua Zhang is overgenomen uit het boek Fu Zhen Song’s Dragon Bagua Zhang, geschreven door Lin Chao Zhen, uitgegeven in 1977. Dit boek beschrijft de Fu stijl Bagua Zhang, vernoemd naar de grondlegger, Fu Zhen Song 1872 – 1953. Fu Zhen Song was een leerling van Ma Gui, Yin Fu stijl, van Sun Lu Tang, Cheng Ting Hua stijl, en van Jia Qi Shan, leerling van Dong Hai Chuan. Daarnaast heeft hij intensief samengewerkt en getraind met Chen Yan Xi, Chen stijl Taiji Quan en Yang Cheng Fu, Yang stijl Taiji Quan, en heeft hij zich onder leiding van Sun Lu Tang bekwaamd in Sun stijl Taiji Quan en Xing Yi Quan. De Fu stijl is met name populair in Zuid-China omdat Fu Zhen Song de laatste 30 jaar van zijn leven in Guangzhou in Zuid-China heeft geleefd. De Fu stijl staat bekend om haar voortdurend draaiende en kronkelende bewegingen, binnen grote cirkelende en spiralende bewegingen, met korte felle fajin explosies.

Verzen werden door meesters in de martiale kunsten samengesteld om hun leerlingen richtlijnen te geven voor hun dagelijkse training. Versvormen werden in het verleden vaak toegepast om het onthouden te vergemakkelijken voor de analfabete en ongeschoolde leerlingen. In eerste instantie werden zij alleen verspreid als geheime kennis onder de zogenaamde binnen-deur leerlingen. Kennis die noodzakelijk werd geacht om een gevorderde, diepere en hogere beoefening van Bagua Zhang mogelijk te maken. Vanaf de derdegeneratie lijndragers, generatie Men Baozhen en Ma Gui, werden de klassieke werken meer en meer aan alle leerlingen doorgegeven, zodat de klassieke werken van Bagua Zhang zich onder een breed publiek konden verspreiden.

Enjoy these words and think about them deeply. Citaat van Lin Chao Zhen. 

Ik heb er voor gekozen om de verzen direct, in het Engels, over te nemen uit het boek. Lin Chao Zhen, en zijn zoon Wei Ran Lin die het boek bewerkte, zijn geboren Chinezen. Men kan er dan dus ook op vertrouwen dat de Engelse vertaling een correcte weergave is van de oorspronkelijk Chinese tekst. Een verdere vertaling naar het Nederlands zou mogelijk kunnen leiden tot een onjuiste weergave van de oorspronkelijke Chinese tekst. Bovendien kan men de kennis van de Engelse taal tegenwoordig steeds meer als algemeen verworven kennis beschouwen, en ga ik er dan ook van uit dat de Engelse weergave niet als hinderlijk ervaren zal worden.

The Song of Dragon Bagua Zhang.

Circle walking is of the utmost importance.
One must contract before releasing.
One must leave before returning
The changes and the turns, empty and full,
these concepts constitute the stepping method.

When you walk, walk like the wind.
When you stand, stand still as if nailed to the ground.
Bai Bu*, Kou Bu*, turning and changing continously,
these steps must be clear and differentiated.

The waist is the source of power.
Your qi is the origin from which all movement is derived.

Your eyes are the gateway to perception.
Your eyes must perceive and understand the six harmonies.
The six external combinations are the shoulder and hip,
the elbow and the knee, and the hand and the foot.
The six internal combinations are the heart and the intention,
the intention and the qi, and the qi and the strength.
Relate all of these to the movement of your body.
This is the most important.

Walk like a dragon.
Sit like a tiger.
Flow like a river.
Stay quiet as a mountain.

Yin-yang hands move up or down at will.
Arms and shoulders must be sunk and relaxed.
Sink the qi to the dantian.

Your spirit must also embrace the six harmonies.
Keep your mind clear.
Stay focused and do not be distracted.
The qi will circulate naturally throughout your body.
Bai Bu, Kou Bu, use them carefully and be aware of all details.

Turning, changing, stepping forward, stepping backward,
these are all guided by the waist.

Hand strikes are three *, stepping is seven*.

Arms and legs should be united in movement and flow together.
Do not hesitate or delay, as this will cause harm.
The movements should be done naturally and without any hesitation.

Do not reach too high to grab or lock your opponent,
as this will expose you to danger.
If your opponent strikes you low,
do not reach to block it.
Work from your strengths.
Use your intelligence at all times.

Before you strike him,
your mind has allready struck him.

Welcome the wind, send out the wind*

– – – – –

  • Bai Bu is de ‘turning out’ of ‘swinging step’, naar buiten draaiende of zwaaiende stap.
  • Kou Bu is de ‘turning in’ of ‘hooking step’, naar binnen draaiende of hakende stap.
  • Hand strikes are three, betekent, hand technieken zijn voor 30% bepalend.
  • Stepping is seven, betekent, stap technieken zijn voor 70% bepalend.
  • Welcome the wind, send out the wind. Gebruik de kracht en het momentum van de opponent tegen hemzelf of haarzelf. Als de opponent als de wind binnenkomt, gooi hem of haar dan met dezelfde wind naar buiten.