Interne krijgskunsten

Waarom gebruik maken van de Interne Chinese Krijgskunsten?

Het systeem dat we gebruiken om de vaardigheid te verwerven de lichaamsstructuur zó op te bouwen, en vervolgens zó te beheersen, dat men enerzijds, optimaal gebruik kan maken van de opgebouwde lichaamsenergie, en anderzijds, zo optimaal mogelijk kan functioneren en bewegen, is de interne Chinese krijgskunst, en dan in het bijzonder Taiji Quan en Bagua Zhang.

Om een effectieve vechter, zelfverdediger, te kunnen worden zal men aan een aantal noodzakelijke voorwaarden moeten voldoen, met andere woorden, in een aantal eigenschappen en vaardigheden Gong Fu moeten opbouwen, zodat men zich effectief zal kunnen verdedigen.

Allereerst zal men moeten beschikken over een goede gezondheid en een goede conditie. Een goede gezondheid is normaal gesproken het resultaat van het bewust kiezen voor een gezonde leefwijze, Yang Shen Fa. In het algemeen verstaan we daar onder, gezond eten en drinken, regelmatig bewegen, het zoveel mogelijk vermijden van stress en voldoende nachtrust. Daarnaast zal men zich moeten onthouden van overmatig gebruik van wat men in het algemeen beschouwd als genotsmiddelen, zoals tabak, alcohol, drugs en overige verslavende middelen. Een goede conditie is het resultaat van geregelde inspanning, regelmatige training, zoals bijvoorbeeld, lange wandelingen, lange fietstochten, zwemmen, hardlopen, fitness, maar ook een breed scala aan Dao Yin oefeningen.

Daarnaast zal men de volledige controle moeten verkrijgen over het lichaam, het bewustzijn en de ademhaling, zodat men in elke willekeurige stress-, conflict- of geweldsituatie, rustig en effectief zal kunnen handelen. Lichaam, bewustzijn en ademhaling verhouden zich in een directe en wederzijds afhankelijke relatie, en samen bepalen zij voor een belangrijk deel onze lichamelijke, geestelijke en emotionele toestand. Is het lichaam rustig dan kunnen ook het bewustzijn en de ademhaling rustig worden, is het bewustzijn rustig dan kunnen ook het lichaam en de ademhaling rustig worden, is de ademhaling rustig dan kunnen ook het lichaam en het bewustzijn rustig worden. Met andere woorden, bij onrust in één van de drie, kan bewuste regulatie van één van de andere twee voor algehele rust en stabiliteit zorgen, zodat we in een meer stabiele lichamelijke, geestelijke en emotionele toestand kunnen geraken. Traditioneel werden boeddhistische en taoïstische meditatie- en ademhalingstechnieken tezamen met een breed scala aan Dao Yin oefeningen beoefend om controle te verkrijgen over het lichaam, het bewustzijn en de ademhaling, waardoor een grotere lichamelijke, geestelijke en emotionele stabiliteit verkregen konden worden.

Vervolgens zal men het lichaam, en de beheersing van het lichaam, moeten trainen zodat men in stress-, conflict- of geweldsituaties, enerzijds, zo effectief mogelijk kan functioneren en bewegen, en anderzijds, zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van de lichaamsenergie. Net zoals het lichaam, het bewustzijn en de ademhaling in een directe en wederzijds afhankelijke relatie verkeren, zijn ook de lichaamsstructuur, de lichaamsbeheersing en de lichaamsenergie direct en wederzijds afhankelijk met elkaar verbonden. Een goede lichaamsstructuur maakt het eenvoudiger het lichaam te beheersen, en de potentieel aanwezige lichaamsenergie optimaal te gebruiken. Een goede lichaamsbeheersing maakt het eenvoudiger een goede lichaamsstructuur te handhaven, en de potentieel aanwezige lichaamsenergie optimaal te gebruiken. Een sterke en intern verbonden lichaamsenergie-stroming kan zowel de lichaamsstructuur als de lichaamsbeheersing enorm ondersteunen en versterken. Binnen de interne Chinese krijgskunsten trainde men de lichaamsstructuur, de lichaamsbeheersing en de lichaamsenergie met behulp van een breed scala aan Dao Yin en Dao Quan oefeningen.

Wanneer de vechter, zelfverdediger, zijn bewustzijn en ademhaling kan controleren, en daarmee zijn geestelijke en emotionele stabiliteit, en dit koppelt aan een optimale lichaamsstructuur en lichaamsbeheersing, en daarmee de beheersing en geleiding van zijn lichaamsenergie, dan heeft de vechter het pad, de Dao, van de innerlijke krijgskunst betreden.

Op het pad van de innerlijke krijgskunst werkt men aan de Vijf Reguleringen, Wu Tiao Shen, de regulering van het lichaam, de regulering van het bewustzijn, de regulering van de ademhaling, de regulering van de lichaamsenergie, Qi, en de regulering van de vitaliteit, Shen, totdat men het niveau bereikt heeft van regulatie zonder regulering, een praktische toepassing van het taoïstische principe Wei Wu Wei, doen zonder te doen.

Het ligt dan ook voor de hand om de trainingsmethodiek van de interne Chinese krijgskunsten toe te passen wanneer men gezondheid en conditie, controle over bewustzijn en ademhaling, beheersing van het lichaam, effectief han
delen en bewegen, en het optimaal gebruik maken van de lichaamsenergie wil verbeteren, zowel voor lichamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid, als ook voor het ontwikkelen van martiale vaardigheden ter zelfverdediging.

Ahimsa, geweldloosheid, is het hoogste ideaal. Het is bestemd voor de dappere, nooit voor de lafhartige. Mahatma Gandhi.