Cursussen

Dao Yin & Taiji Quan ; dinsdagavond : 19:00 – 20:30

Dao Yin & Taiji Quan ; donderdagochtend : 10:00 – 12:00

Dao Yin wordt doorgaans vertaald als het bewust begeleiden en sturen van lichaamsenergie.

Dao Yin oefeningen vergroten de lenigheid, de lichaamskracht, de lichaamsenergie en de algemene fysieke, emotionele en geestelijke weerbaarheid.

Dao Yin oefeningen openen en versterken de Qi vaten en de Qi meridianen zodat de lichaamsenergie Qi ongehinderd en versterkt door het lichaam kan stromen. Waardoor de Yin, de vrouwelijke, de naar binnen gerichte, zachte aarde energie, en de Yang, de mannelijke, de naar buiten gerichte, harde hemel energie, in balans gebracht kunnen worden. Met behulp van lichamelijke oefeningen, meditatie- en ademhalingstechnieken wordt de ademhalings- en lichaamsenergie Qi door de acht Qi vaten en de twaalf Qi meridianen geleid. Het accent zal vooral liggen op het openen en versterken van de Qi vaten, en dan met name de vaten die tezamen de Micro Kosmos vormen, het ontvangende yin vat, Ren Mai, het heersende yang vat, Du Mai, het beschermende gordel of riem vat, Dai Mai, en het verbindende en harmoniserende vat, Chong Mai. Binnen de Traditionele Chinese Geneeswijze, vaak aangeduid als TCM, vormen de Qi vaten, als zeeƫn, de basis voor de Qi meridianen, de rivieren. Wanneer de Qi vaten gezond, open en sterk, en vol van energie zijn, zullen ook de Qi meridianen gezond en vol van energie zijn.

Gedurende deze cursus wordt er ook uitvoerig aandacht besteed aan Taiji Quan. Het accent zal daarbij vooral liggen op het lopen van Taiji handvormen als een bijzondere vorm van Dao Yin, het zogenaamde Tao Lu, en minder op het beoefenen van Taiji Quan als zelfverdedigingskunst, Wushu. De vereniging beoefent de Yang variant van de Taiji Quan traditie. Daarbij is gekozen voor de 8 vorm Yang stijl van Mantak Chia, ook wel de Grijp de Staart van de Mus vorm genoemd, de 24 vorm Yang stijl van Helen Liang, ook wel de moderne 24 Beijing vorm genoemd, de 37 vorm Yang stijl van Cheng Man Ching, leerling van Yang Cheng Fu, en de traditionele 108 vorm Yang stijl in de variant van Cui Yishi, leerling van Yang Cheng Fu. De 8 vorm en de 24 vorm zijn uitermate geschikt voor beginners. De 37 vorm is een logische voortzetting voor mensen die een verdere verdieping zoeken. De 108 vorm is alleen geschikt voor mensen met ruime ervaring in Dao Yin en Taiji Quan, en die bereid zijn daar veel energie en tijd, gong fu, in te steken.

Bagua Zhang – Dao Yin & Dao Quan ; maandagavond : 19:30 – 21:30

Bagua Zhang – Dao Yin & Dao Quan ; donderdagavond : 19:30 – 21:30

Bagua Zhang meesters waren berucht, en werden gevreesd, om hun beweeglijkheid. 

Het zich snel en effectief kunnen verplaatsen, middels ontwijkend voetenwerk, zodat men de kracht van de opponent kan ontwijken en omzeilen, om vervolgens de opponent te verrassen vanuit een superieure positie, hem of haar uit structuur en balans te brengen, waardoor hij of zij kwetsbaar wordt voor martiale technieken, is een wezenlijk kenmerk van alle Bagua Zhang stijlen. Bagua Zhang wordt vaak omschreven als de kunst van het verdedigen en aanvallen terwijl men beweegt.

Tijdens de lessen beoefenen we zowel Dao Yin als Dao Quan, de traditionele trainingsmethode van de interne martiale stijlen. 

Met behulp van de Dao Yin oefeningen trainen we lichaam en geest, en bekwamen we ons in het ontwikkelen van de basis vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het effectief kunnen beoefenen van Bagua Zhang als een interne martiale zelfverdedigingskunst. Deze oefeningen omvatten onder andere methoden, om het lichaam te versterken en leniger te maken, om een intern verbonden lichaamsstructuur, een geaarde balans en zowel lichamelijke als geestelijke ontspanning te ontwikkelen en te handhaven, om gecoƶrdineerd en effectief te leren bewegen, en om interne energie of kracht, Jin, op te vatten als martiaal toegepaste Qi, te ontwikkelen en te maximaliseren.

Tijdens de beoefening van Dao Quan ligt het accent vooral op het martiaal toepassen van de in de Dao Yin oefeningen opgebouwde basis vaardigheden. Met behulp van zogenaamde stap-slag-technieken, slag-aanvals-methoden en partner oefeningen worden martiale technieken bewust, gecontroleerd en effectief toegepast in gecontroleerde conflict situaties. Waarbij het accent zal liggen op het met een rustige en gecontroleerde geest leren gebruiken van interne energie of kracht, Jin, om een opponent onder controle te brengen, en niet voortdurend terug te vallen op harde, wilde spierkracht vanuit een wilde en op hol geslagen vechtmodus van de geest. Met andere woorden, zo te trainen dat we niet langer speelbal zijn van de onbewuste en daarom vaak ongecontroleerde verstijf, vlucht en vecht impulsen en instincten.

De Bagua Zhang lessen zijn vooral gebaseerd op Yin stijl Bagua Zhang en in iets mindere mate op Liang stijl Bagua Zhang.

Yin stijl Bagua Zhang kent acht dierenstijlen, die elk op zich een compleet martiaal systeem vormen. Elk dier heeft zijn eigen persoonlijkheid, vaardigheden en vechttechnieken. De acht dierenstijlen zijn; leeuw, eenhoorn, slang, beer, draak, feniks, haan en aap. Waarbij leeuw de hardste stijl is, volledig yang, eenhoorn de zachtste stijl, volledig yin, en de overige dieren verschillende combinaties zijn van hard-zacht stijlen, wisselende yang en yin combinaties.

De trainingsmethoden van Yin stijl Bagua Zhang bestaan voornamelijk uit het trainen van, versterkende staande krachthoudingen, het zogenaamde cirkel-draaiend-lopen, een grote variatie aan stap-slag-technieken, op specifieke dier methoden gebaseerde slag-aanvals-methoden, tezamen een uitgebreid scala aan slag-, klem- en werptechnieken vormend, en het trainen van martiale vaardigheden en martiale applicaties middels allerlei partneroefeningen.

Het Lesgeld

De kosten zijn, bij betaling per individuele les, 12,50 euro per les van 120 minuten.

Bij betaling in termijnen, voor het voorjaar of het najaar, krijgt u een korting op het lesgeld bedrag.

De kosten zijn dan 11,00 euro per les van 120 minuten, inclusief thee, zoveel als u wilt.

De Locatie

De cursussen worden aangeboden in Het Bolwerk, zaal 4, Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn.

Het Bolwerk is een wijkcentrum, gelegen pal naast NS Station Osseveld, in de wijk Woudhuis.

NB ; Let erop dat de hoofdingang van Het Bolwerk zich aan de westzijde van het gebouw bevindt, of gezien vanaf NS Station Osseveld, aan de oostzijde van het Station.

NB ; Zaal 4 bereikt men via de trap, rechts van de hoofdingang, naar de 1e verdieping, ga op de galerij naar rechts, in de hoek bevindt zich de deur naar zaal 4.