Bagua Zhang

 

In China heeft men het al snel over de drie zusters wanneer de interne zelfverdedigingskunsten, Wushu, ter sprake komen. De drie zusters, Taiji Quan, Xing Yi Quan en Bagua Zhang, zijn de drie grote interne martiale kunsten van China, waarbij Xing Yi Quan, in de 12e eeuw ontwikkeld, en Taiji Quan, in de 17e eeuw ontwikkeld, de oudere zusters zijn en Bagua Zhang, in de 19e eeuw ontwikkeld, de jongere zuster. Veel Chinese meesters waren in 2, enkele zelfs in alle 3 de interne zuster stijlen bekwaam. Hoewel ze elk hun eigen trainingsmethodiek en martiale stijl hebben delen ze alle 3 dezelfde fundamentele grondbeginselen, waarbij het accent voornamelijk ligt op het ontwikkelen van interne lichaamsenergie of lichaamskracht, Jin en Fa Jin.

Taiji Quan wordt tegenwoordig, wereldwijd, vooral als een meditatieve en medicinale praktijk beoefent. Xing Yi Quan en Bagua Zhang worden, wereldwijd, nog steeds als volledig intern systeem beoefend, dat wil zeggen, zowel als Dao Yin, als meditatief en medicinaal systeem, en als Dao Quan, een martiale kunst. Gezien vanuit een puur martiaal perspectief zijn de belangrijkste verschillen voornamelijk strategisch van aard. Xing Yi Quan is een voornamelijk, door militairen ontwikkelde, harde interne stijl, yang, waarbij de opponent, vanuit het bewegen in een rechte lijn, veelal frontaal in de centrumlijn wordt aangevallen, met het doel hem of haar te overrompelen en naar de grond te brengen. Taiji Quan is een voornamelijk, door vooraanstaande families ontwikkelde, zachte interne stijl, yin, waarbij de opponent, vanuit een stationaire positie, afwerend wordt benaderd en zijn of haar kracht in veelal cirkelvormige bewegingen ofwel wordt teruggeven ofwel in de lege ruimte wordt geworpen. Bagua Zhang, voornamelijk ontwikkeld door beoefenaars van martiale kunsten, beveiligers en belastinginners, heeft zowel zachte als harde kenmerken, een zogenaamde zacht-harde interne stijl, waarbij de opponent, vanuit een voortdurend bewegen in alle richtingen, met behulp van beide omschreven vechtstrategieën wordt geneutraliseerd en bedwongen. In zekere zin kan beweerd worden dat Bagua Zhang van alle voorafgaande interne martiale stijlen heeft geleerd, logisch als jongste zuster, en de verkregen kwaliteiten heeft gecombineerd in een nieuwe martiale stijl met een nieuwe strategie.

Yin Fu en Cheng Tinghua waren de belangrijkste leerlingen van Dong Haichuan, de grondlegger van alle Bagua Zhang stijlen. Cheng Tinghua heeft van het begin af aan zijn stijl openlijk gedemonstreerd en doorgegeven aan iedereen die de Cheng stijl variant wilde leren, een zogenaamd open systeem. Yin Fu, en zijn opvolgers daarentegen, hebben de Yin stijl altijd slechts aan enkele uitverkoren leerlingen, lijndragers, doorgegeven, een zogenaamd gesloten systeem. Vandaar dat de Cheng stijl de meest bekende en beoefende Bagua Zhang stijl is. Pas na de onverwachte dood van de beoogde opvolgers van Dr. Xie Peiqi, begin jaren ’90 van de 20e eeuw, heeft Dr. Xie Peiqi besloten de Yin stijl openlijk te demonstreren en aan meerdere leerlingen door te geven als een open systeem, uit angst dat er elementen, of misschien zelfs de gehele door hem beoefende variant van de Yin stijl, in de vergetelheid zouden belanden. 

Yin stijl Bagua Zhang, lijn Dong Haichuan, Yin Fu, Men Baozhen, Xie Peiqi en He Jinbao, is een interne zelfverdedigingskunst die bestaat uit 2 afzonderlijke doch onderling verbonden takken, die diep geworteld zijn in het Taoïsme en het Boek Der Veranderingen, de I Tjing ; een interne energie cultiverende praktijk, Dao Yin, en een martiale zelfverdedigingskunst, Dao Quan.

De Dao Yin oefeningen zijn er onder andere op gericht de ademhalings- en lichaamsenergie bewust door het lichaam te sturen, zowel voor martiale als medische doeleinden. De Dao Yin oefeningen die in de Yin stijl door Dr. Xie Peiqi beoefend werden zijn onder andere de 8 helende geluiden, de 12 energie begeleidende zittende meditaties, de 8 oefeningen om energie op te wekken en op te slaan en het Luo Han klop en schud systeem. He Jinbao beperkt zijn trainingsmethodiek tot wat als de martiale tak, Dao Quan, van het door Dr. Xie Peiqi doorgegeven systeem zou kunnen worden omschreven. He Jinbao gaat ervan uit dat wanneer je zijn Dao Quan trainingsmethodiek consequent en juist beoefend, alles wat je in Dao Yin als vaardigheid zou kunnen beoefenen en ontwikkelen, impliciet in alle strikt martiale Dao Quan trainingsmethoden wordt beoefent en ontwikkelt.

De martiale kunst bestaat uit 8 dierenstijlen, te weten: leeuw, eenhoorn slang, beer, draak, feniks, haan, en aap. Elke dierenstijl is op zich een volledig martiaal systeem, met elk zijn eigen versterkende standen training, stap-slag training, cirkel-draaiend lopen met 3 eigen, karakteristieke richtingsveranderingen training en slag-aanval-combinatie’s training. 

De Bagua Zhang meesters werden gevreesd om hun interne en externe kracht, maar in het bijzonder werden zij gevreesd om hun beweeglijkheid en snelheid. Naast het trainen van interne kracht, lichaamskracht, Jin, en externe kracht, spierkracht, Li, met behulp van onder andere verschillende vormen van versterkende standen training en stap-slag training, trainden de Bagua Zhang meesters hun martiale vaardigheden tevens met behulp van het trainen van korte vormen, slag-aanval-combinatie’s, tijdens het zogenaamde cirkel lopen, beter vertaald als cirkel-draaiend lopen. Vanuit het cirkel-draaiend lopen, het denkbeeldig omcirkelend benaderen van tegenstanders, stapt de Bagua Zhang beoefenaar in een vierkant patroon, of ruit patroon, langs het lichaam van de opponent en voert al bewegend allerlei aanvallende en verdedigende combinaties uit. Ontwijkend voetenwerk dat erop gericht is: enerzijds, buiten schot te blijven, uit de aanvalslijn van de opponent stappen en tegelijkertijd een superieure positie innemen ten opzichte van de opponent, en anderzijds, de structuur en de balans van de opponent onder druk te zetten en te verstoren, waardoor hij tegelijkertijd, zowel, meer met zijn eigen lichaam en positie bezig zal zijn dan met het voortzetten van de aanval, als, kwetsbaar wordt voor aanvalstechnieken. Een guerrilla strategie die kenmerkend is voor alle juist toegepaste en uitgevoerde Bagua Zhang stijlen. Bagua Zhang wordt dan ook vaak omschreven als een martiale zelfverdedigingskunst waarbij de beoefenaar verdedigt en aanvalt terwijl hij of zij constant in beweging is. Het spreekt vanzelf dat naast het trainen van lichamelijke en geestelijke vaardigheden, de regulatie van lichaam, bewustzijn, ademhaling en lichaamsenergie of lichaamskracht, basistraining in alle interne zelfverdedigingskunsten, het trainen van verdedigende en aanvallende combinaties vanuit het cirkel-draaiend lopen er voor zorgt dat de beoefenaar bekwaamheid opbouwt in het lenig en snel bewegen in alle mogelijke richtingen. 

Stop nooit met bewegen, stop nooit met veranderen, verschijn plotseling en verdwijn plotseling. Citaat van Lu Shengli.

In interviews, en tijdens workshops, spreekt He Jinbao vaak over de zes karakteristieke eigenschappen van Yin stijl Bagua Zhang. He Jinbao; Yin stijl Bagua Zhang is een martiale kunst die met zes woorden omschreven kan worden: Wen, stabiel, vol, niet leeg, vol met interne energie en lichaamskracht: Zhun, accuraat, zeer precieze en doelgerichte technieken en aanvallen: Hen, onbarmhartig, meedogenloos, gericht op onmiddellijke uitschakeling: Leng, koud, plotseling, niet verborgen, zonder omhaal: Cui, krokant, heldere en duidelijke technieken: Kai, snel, directe en onmiddellijke technieken en aanvallen.

Yin stijl Bagua Zhang training verbeterd de lichaamsenergie, de lichaamskracht, de lenigheid, het reactievermogen en de beweeglijkheid. Het versterkt het skelet, het spierstelsel, het zenuwstelsel en het functioneren van alle interne organen, in TCM vaak omschreven als de de drievoudige verwarmer, San Jiao. 

Yin style bagua is a very special traditional internal martial art. A long period of training can increase strength and pliancy, improve reaction ability, and speed of movements. It can also improve musculature, skeletal structure, the nervous system and functions of the internal organs. In addition, it can improve your fighting ability, ability to resist attack, and your state of mind. In all, it is beneficial for health, fighting ability and aesthetic value. Citaat van He Jinbao.