Bagua Zhang Geschiedenis

Kort Historisch Overzicht van de 8 Trigrammen Palm

Dong Haichuan wordt beschouwd als de grondlegger van de 8 Trigrammen Palm stijl, Pa Kua Chang of Ba Gua Zhang. Dong Haichuan is in 1797 geboren in de stad Zhu Jia Wu in de provincie Hebei in Noord China. In zijn jeugd was hij een bekwaam Wushu beoefenaar, waarschijnlijk in stijlen die op dat moment populair waren, zoals Bafan Chuan, 18 Boeddha Luo Han Chuan, een Shaolin stijl. Dat hij in deze stijl bekwaam was is des te aannemelijker daar hij sinds 1853 bij een neef in het district Kaiko verbleef, die een bekend Bafan Chuan beoefenaar was. Dit is van belang aangezien Bafan Chuan gebruik maakt van open palm technieken, zoals Dong Haichuan later in zijn nieuwe stijl, Zhuan Zhang, draaiende palmen, later Ba Gua Zhang, zal toepassen.

Na verloop van tijd verlaat hij Kaiko en zwerft door verschillende provincies en bergstreken, volgens sommigen op zoek naar uitzonderlijke leraren in de martiale kunsten, en volgens anderen op de vlucht voor de autoriteiten na enige vagebond-achtige praktijken. Vast staat dat hij, in de Jiuhua bergstreek in de provincie Anhui, in aanraking is gekomen met volgelingen van de taoïstische Zhuan Zhen Dao, volledig waarheid en werkelijkheid, sekte van de Lung Men, draken poort, school, opgericht door Zhou Zangchuan. Deze laatste heeft een methode van lopende meditatie ontwikkeld die zich kenmerkt door het lopen van cirkels, vaak rondom bomen, met als variatie het lopen van cirkels in een achtvorm en het lopen van cirkels in een yin yang symbool vorm. Een praktijk die bekend stond als Zhuan Tian Zuan, het cirkel lopen in verering van de hemel. Het doel van deze meditatievorm was in eerste instantie het realiseren van een rustige geest en uiteindelijk het realiseren van stilte in beweging, het handhaven van een rustige geest terwijl men in beweging is, terwijl men fysiek actief is.

Als man van middelbare leeftijd verschijnt Dong Haichuan in Beijing, Peking, waar hij, zoals wordt aangenomen, eerst als bediende en later als belastinginner en instructeur van de Koninklijke Garde werkzaam is aan het hof van Koning Su. Bekend is de zogenaamde serveer anekdote. Tijdens een door Koning Su georganiseerd groot feest viel Dong Haichuan op door ogenschijnlijk moeiteloos door de grote menigte te manoeuvreren, terwijl alle andere bedienden daar grote moeite mee hadden. De koning was een groot liefhebber van de martiale kunsten en vermoedde dat Dong Haichuan een martiale kunst beoefende en verzocht hem een demonstratie te geven. Dong Haichuan maakte zoveel indruk op de koning, en alle aanwezige martiale meesters, dat de koning hem onmiddellijk promoveerde tot lid, en later tot instructeur van de Koninklijke Garde.

Vanaf 1870 geeft hij openlijk les in zijn martiale stijl die later bekend zal worden als Ba Gua Zhang, een verwijzing naar de taoïstische wortels van zijn stijl en het Boek der Veranderingen, de I Tjing. Dat het hier een nieuwe stijl betreft kan worden afgeleid uit het feit dat de termen Zhuan Zhang en Ba Gua Zhang voor 1870 niet bekend waren. Een nieuwe stijl die gebaseerd is op een combinatie van roterende-palm-techniek stijlen en cirkel-draaiend-lopen technieken. Het is aannemelijk om te veronderstellen dat Dong Haichuan de basisbeginselen heeft ontwikkeld, en zijn beste leerlingen, in het bijzonder Yin Fu en Cheng Tinghua, beiden al zeer bekwaam in verschillende martiale stijlen, het systeem verder hebben ontwikkeld. De eerste generatie leerlingen van Dong Haichuan gebruikten in eerste instantie de term Zhuan Zhang, draaiende palmen, dat veranderde echter al snel, eerst in de term Ba Gua Zhuan Zhang, acht trigrammen draaiende palmen, om uiteindelijk, waarschijnlijk na het overlijden van Dong Haichuan in 1882, verkort te worden tot Ba Gua Zhang, acht trigrammen palm.

In de eeuwen na het overlijden van Dong Haichuan ontstaan er verschillende stijlen Ba Gua Zhang. Dit is een direct gevolg van de gekozen methodiek van lesgeven door Dong Haichuan. Dong Haichuan leerde elke leerling een aangepaste vorm van Ba Gua Zhang, waarbij de aanpassing gebaseerd was enerzijds, op de individuele lichaamsbouw en kwaliteiten van de leerling, en anderzijds op de persoonlijke ervaring in de martiale kunsten van de leerling, in principe accepteerde Dong Haichuan geen leerlingen die geen gevorderd niveau hadden in een andere martiale kunst. Het cirkel-draaiend lopen, het constant bewegen terwijl men aanvalt en verdedigd en het gebruik maken van roterende-palm technieken zijn de verbindende factoren die alle verschillende stijlen met elkaar gemeen hebben. Zolang de leerling zich hield aan de door Dong Haichuan ontwikkelde basis beginselen van Ba Gua Zhang, had elke leerling de vrijheid om zijn kwaliteiten en vaardigheden, inclusief zijn martiale vaardigheden, volledig tot hun recht te laten komen in hun persoonlijke stijl van Ba Gua Zhang. Zo ontwikkelde Yin Fu de zogenaamde ossen tong palm en een op slagen gebaseerde stijl van Ba Gua Zhang, en Cheng Tinghua de zogenaamde draken klauw palm en een op worstelen gebaseerde stijl van Ba Gua Zhang.

Dong Haichuan stierf in het jaar 1882, op 85 jarige leeftijd. De belangrijkste leerlingen van Dong Haichuan zijn de acht grote discipelen: Yin Fu, Cheng Tinghua, Sung Changrong, Ma Gui, Liu Dekuan, Liu Fengchun, Ma Weiqi en Zhang Zhaodong. Waarvan de twee belangrijkste, Yin Fu en Cheng Tinghua, hun naam hebben gegeven aan de twee bekendste stijlen van Ba Gua Zhang, de Yin stijl en de Cheng stijl.

Yin Fu, ook bekend onder zijn bijnaam Shou Yin, slanke Yin, was dé nummer één discipel van Dong Haichuan. Yin Fu is geboren in 1840, in een klein armoedig boerendorp, Zhang Hua, in het district Ji in de provincie Hebei. In zijn jeugdjaren vertrok hij samen met zijn ouders naar Beijing, waar hij, om zijn arme ouders financieel bij te staan, al snel op jeugdige leeftijd begon te werken als straatverkoper van pannenkoeken. Yin Fu was een liefhebber van martiale kunsten en had in zijn geboortestreek verschillende externe stijlen beoefend, waaronder o.a. slangen tong boksen, She Xin Chuan, en pruimen bloesem boksen, Mei Hua Chuan. Om in contact te komen met meester Dong Haichuan, wiens faam tot grote hoogte was gestegen, begon Yin Fu zijn pannenkoeken te verkopen bij de poort van het koninklijk paleis, vast besloten de geheimen van Dong Haichuan te ontdekken. Dong Haichuan raakte na verloop van tijd geïnteresseerd in de hardwerkende, beleefde en volhardende jongeman, die hem iedere keer als hij hem zag een gratis pannenkoek aanbod en een vriendelijk praatje maakte, en accepteerde hem uiteindelijk als leerling, de eerste leerling die niet tot het hof van Koning Su behoorde.

Gedurende de daarop volgende jaren trainde Yin Fu elke dag, na zijn werk als pannenkoeken verkoper, in het paleis onder begeleiding van Dong Haichuan. Nadat Yin Fu zijn absolute toewijding had getoond door zijn pannenkoeken zaak te verkopen zodat hij zich volledig kon richten op zijn training, besloot Dong Haichuan Yin Fu alles te leren. Hij leerde Yin Fu eerst Bafan Chuan en Shaolin 18 Boeddha Luo Han Chuan, en vervolgens zijn Ba Gua Zhang systeem. Yin Fu begeleidde Dong Haichuan gedurende 10 jaar op zijn reizen naar Mongolië als belastinginner van Koning Su, een tijd waarin zij dagelijks samen trainden. Toen Koning Su hen terug haalde naar Beijing was Yin Fu volledig ingewijd in de Ba Gua Zhang stijl van Dong Haichuan. In het totaal heeft Yin Fu ongeveer 20 jaar onder begeleiding van Dong Haichuan getraind, 14 jaar langer dan welke andere leerling van Dong Haichuan dan ook, en hij wordt dan ook gezien als de belangrijkste opvolger, en lijndrager van Dong Haichuan en diens Ba Gua Zhang. 

Na Dong Haichuan’s pensioen, nam Yin Fu de functies van Dong Haichuan in het paleis van Koning Su over, en werd zodoende de nieuwe instructeur van de Koninklijke Garde. Op latere leeftijd, in het jaar 1900, in een periode waarin Yin Fu ook werkzaam was in de Verboden Stad als instructeur in de martiale kunsten, was de 60 jarige Yin Fu verantwoordelijk, tijdens de Bokseropstand, het beleg van Beijing door westerse troepen, voor het in veiligheid brengen van Keizerin Dowager. Dit maakte hem zeer populair bij de Chinese Wushu beoefenaars en velen van hen wilden van Yin Fu de nieuwe martiale stijl Ba Gua Zhang leren.

Yin Fu’s stijl van Ba Gua Zhang was in Beijing beter bekend als Dong Cheng Zhang , oostelijke stad palm, omdat Yin Fu altijd in het oosten van Beijing geleefd en les gegeven heeft, of als Niu She Zhang, ossen tong palm, omdat de palmhouding in zijn stijl lijkt op een ossentong. Hoewel Yin Fu het gehele Ba Gua Zhang systeem van Dong Haichuan heeft geleerd, heeft hij, aldus dr. Xie Peiqi, er zelf voor gekozen om zich te specialiseren in de slangenstijl binnen Ba Gua Zhang. Yin Fu was beroemd en berucht vanwege zijn voetenwerk, de vaardigheid van het voortdurend ontwijkend bewegen, en het kunnen toepassen van korte krachtige traptechnieken. Zijn handtechnieken waren afwerend en plakkend, en hij stond bekend om zijn zeer snelle en opeenvolgende slagtechnieken. Yin Fu’s aanvalstechnieken waren zeer snel en zeer doordringend, na het eerste contact daalde een regen van slagtechnieken neer op de opponent. Yin Fu’s martiale energie, kracht, Jin, was snel, veerkrachtig en explosief.

Yin Fu stierf in het jaar 1909, op 69 jarige leeftijd. Voornamelijk door zijn functies in het koninklijk hof van Koning Su en in de Verborgen Stad van de Keizer, stierf hij als een welvarend en rijk man. Zijn belangrijkste leerlingen zijn: Ma Gui, Men Baozhen, Li Yong Qing, Gong Baotian, Cui Zhendong, en zijn zonen Yin Cheng Zhang en Yin Yu Zhang.

 

Men Baozhen, geboren in 1873, te Beijing, was een intelligente, cultureel ingestelde, aristocratische man uit een rijke Mantsjoerije familie. Men Baozhen was geen groot liefhebber van studieboeken, hij gaf de voorkeur aan fysieke activiteiten en activiteiten in de openlucht. Springende benen, Tan Tui, was de eerste martiale kunst die hij beoefende. Toen hij echter na enige jaren hard trainen desondanks in zijn eerste gevecht verslagen werd ging Men Baozhen op zoek naar een nieuwe stijl en leraar. Rond de leeftijd van 20 jaar ontmoette hij, via een bevriende opera kenner en martiale kunstenaar, Yin Fu, die hem accepteerde als leerling; het is zonde dat een man van jouw postuur en potentie zoiets als Tan Tui beoefend, aldus Yin Fu.

Net zoals Dong Haichuan onderwees Yin Fu zijn leerlingen eerst in Bafan Quan, alvorens ze in te wijden in Ba Gua Zhang. Men Baozhen studeerde en trainde zeer nauwgezet, en zorgde buiten de studie en trainingstijden voor de inmiddels al wat oudere Yin Fu, hij was immers financieel onafhankelijk en kon dus al zijn tijd en aandacht besteden aan Yin Fu en Ba Gua Zhang. Men Baozhen bleef ongeveer 20 jaar, tot aan de dood van Yin Fu, bij zijn leraar, van die 20 jaar verbleef hij 11 jaar als een waar discipel in het huis van Yin Fu.

Yin Fu was erg gesteld op Men Baozhen, vanwege zijn werklust, zijn opgewektheid en loyaal karakter. Om die reden werd Men Baozhen, hoewel hij technisch gezien de derde leerling was, Ma Gui en Li Yong Qing waren de eerste en de tweede leerling, de binnen-deur-discipel die als enige het gehele Ba Gua Zhang systeem leerde, de martiale kunst, de medicinale vaardigheden, qi gong en nei gong systemen en de bijbehorende filosofische theorieën. Men Baozhen werd gevreesd om zijn klem technieken, chin na, en om zijn beentechnieken. Hij was een grote en sterke man en werd door zijn collega’s Grote Voet Men, Men Pin San, genoemd. Een andere manier om Men Baozhen eerbiedig te omschrijven was; grote splijting, grote hak en grote stomp.

Men Baozhen stierf in 1958, op 87 jarige leeftijd. Zijn belangrijkste leerlingen zijn; Xie Peiqi, Yu Huan, Sheng Qi Hui en Du Han Sheng.

 
Ma Gui, geboren in 1853, was de eerste, en de beste leerling van Yin Fu. Omdat Xie Peiqi één van zijn leerlingen is geweest, is hij van belang voor de lijn Xie Peiqi en He Jinbao, en is het dus voor de hand liggend dat we even bij hem stilstaan. Ma Gui was een telg uit een geslacht van houthandelaars, en werd daarom ook wel Houten Ma genoemd. Omdat hij erg klein was werd hij door zijn trainingspartners ook wel Rollende Donder onder de Grond genoemd.

In zijn jeugd heeft Ma Gui de Shaolin Tian Gang Chuan, de grote beer of hemelse vuist stijl beoefend. Op 18 jarige leeftijd heeft hij in eerste instantie Yin Fu, en in tweede instantie Dong Haichuan, benaderd, om leerling van hen te worden en zich te bekwamen in Ba Gua Zhang. Dong Haichuan vond Ma Gui eigenlijk te klein voor Ba Gua Zhang en hij vond hem er ook vreemd uitzien, waarschijnlijk vanwege zijn kleine en gedrongen gestalte. Op Dong Haichuan’s vraag wie Ma Gui was en wat hij zoal in zijn dagelijkse leven deed, antwoordde Ma Gui onder andere dat hij de schalen van krabben beschilderde en als ornament verkocht. Omdat Ma Gui zich op aanraden van Yin Fu bij Dong Haichuan had aangemeld besloot Dong Haichuan Ma Gui de krabben-palm te leren, wat uiteindelijk het meest kenmerkende van Ma Gui’s stijl zou worden. De polsslag, met de rugzijde van de pols, gebaseerd op de krabben-palm, en Dian Xue, gerichte aanvallen op acupunctuurpunten, waren de favoriete technieken van Ma Gui.

Ma Gui was zeer bedreven in zijn martiale vaardigheden, en hij werd veel gevraagd als beveiliger en instructeur. Ma Gui was persoonlijk beveiliger van Prins Su, beveiliger van de presidentiële residentie, na de vorming van de Chinese Republiek, en hij werd in 1919 aangesteld als instructeur martiale kunsten aan de Politie Academie van de provincie Hebei. Hij was echter een zeer veeleisende en zeer harde leraar voor zijn leerlingen. Hij was zeer conservatief en hield zich zeer rigide aan de veeleisende trainingsmethodes van Dong Haichuan en Yin Fu, waarbij hij zowel geestelijk als lichamelijk zeer hardvochtig was voor zijn leerlingen. Er zijn maar enkele leerlingen geweest die het wat langer bij Ma Gui volhielden, er zijn dus ook maar een paar leerlingen geweest die een substantieel deel van Ma Gui’s martiale kunst hebben overgenomen en voortgezet. De meeste leerlingen trainden bij Ma Gui om een specifieke vaardigheid te leren, om hem vervolgens dan weer zo snel mogelijk te verlaten, waaronder bijvoorbeeld Xie Peiqi die de krabben-palm en de polsslag van Ma Gui heeft geleerd.

Ma Gui was een zeer bedreven en zeer toegewijde martiale kunstenaar. Hij is zijn hele leven trouw en loyaal geweest aan zijn leraren Dong Haichuan en Yin Fu, en heeft, na het pensioen van Dong Haichuan, tot aan het overlijden van Dong Haichuan voor hem gezorgd. Hij heeft zijn persoonlijke en zakelijke belangen altijd ondergeschikt gemaakt aan de martiale kunsten en heeft dien ten gevolge op latere leeftijd al zijn bezittingen verloren. Hij leidde de laatste jaren van zijn leven een eenzaam en armoedig bestaan. Hij overleed in het jaar 1940, op 83 jarige leeftijd. Zijn belangrijkste leerlingen zijn; Liu Wanchuan en Wang Peisheng.

Xie Peiqi, geboren te Beijing in 1920, begon zijn martiale loopbaan op 6 jarige leeftijd. Onder begeleiding van zijn vader Xie Qing Shan beoefende Xie Peiqi, net als zijn buurman Men Baozhen, springende benen, Tan Tui. Xie Peiqi’s vader was een bekwame en bekende martiale kunstenaar, hij was onder andere werkzaam als persoonlijk beveiliger voor Mantsjoerije ambtenaren. Dus Xie Peiqi kreeg de martiale kunst letterlijk met de pap lepel ingegoten, zowel van zijn vader als van zijn buurman. Op aanraden van Men Baozhen, bij wie Xie Peiqi al vanaf zijn 13e jaar trainde, startte Xie Peiqi op 18 jarige leeftijd met de beoefening van Yin stijl Ba Gua Zhang.

Xie Peiqi trainde ruim 20 jaar Yin stijl Ba Gua Zhang onder begeleiding van Men Baozhen. Xie Peiqi was Men Baozhen’s laatste leerling, en hij verbleef tot aan Men Baozhen’s dood, in 1958, regelmatig in diens huis om voor hem te zorgen. Men Baozhen heeft Xie Peiqi het gehele Yin stijl Ba Gua Zhang systeem, zoals hij het van Yin Fu heeft geleerd, doorgegeven, zodat we Xie Peiqi als de 4e generatie lijndrager Yin stijl Ba Gua Zhang moeten beschouwen. Ma Gui leefde, net als Men Baozhen, in dezelfde wijk in Beijing als Xie Peiqi. Van Ma Gui leerde Xie Peiqi de krabben-palm en de polsslag, wat een van Xie Peiqi’s favoriete wapens zou worden. Daarnaast had Xie Peiqi ook de mogelijkheid om bij de dochter van Fan Zhi Yong te studeren. Fan Zhi Yong was de 27e tweede generatie discipel van Dong Haichuan en had van Dong Haichuan alle boeddhistische en taoïstische Dao Yin systemen geleerd. Xie Peiqi bestudeerde onder begeleiding van Fan Zhi Yong’s dochter alle medicinale en meditatie qi gong en nei gong systemen die een integraal onderdeel waren van Dong Haichuan’s martiale kunst Ba Gua Zhang. Xie Peiqi was in Beijing net zo bekend vanwege zijn martiale als vanwege zijn medicinale vaardigheden. Hij behandelde s’morgens en s’avonds patiënten, zowel in een lokaal ziekenhuis als bij hem thuis, met boeddhistische en taoïstische Dao Yin, en met oefeningen uit Yin stijl Ba Gua Zhang, dit alles op basis van een gedegen kennis van de Traditionele Chinese Geneeskunde ( TCM ).

Net als zijn voorgangers, Dong Haichuan, Yin Fu, Men Baozhen en Ma Gui, heeft Xie Peiqi heel lang vastgehouden aan de traditie dat het Ba Gua Zhang systeem slechts aan één uitgekozen discipel, een zogenaamde binnen deur lijndrager, in zijn geheel wordt doorgegeven. Pas na de tragische dood, na een verkeersongeluk in 1985, van deze uitverkorene, Liu Fang, heeft Xie Peiqi besloten, uit angst dat veel van het systeem anders verloren zou kunnen gaan, de deuren te openen en publiekelijk les te geven in Yin stijl Ba Gua Zhang. Yin stijl Ba Gua Zhang werd daarmee voor het eerst een zogenaamd open systeem. Hij gaf er nog steeds de voorkeur aan om individueel bij hem thuis, in plaats van klassikaal, met leerlingen te werken, maar hij heeft wel zo veel mogelijk geprobeerd de kennis van het gehele Yin stijl Ba Gua Zhang systeem, in de tijd die hem nog restte, onder zo veel mogelijk mensen te verspreiden, niet alleen in China, doch ook in Europa en de Verenigde Staten van Amerika. He Jinbao werd de uitverkoren discipel om het volledige martiale systeem van Yin stijl Ba Gua Zhang te leren en voort te zetten. Het boeddhistische en taoïstische Dao Yin systeem werd aan verschillende leerlingen doorgegeven door Xie Peiqi. Samen met de door Andrew Nugent-Head beheerde Association for Traditional Studies, heeft Xie Peiqi een begin gemaakt met het vastleggen van het gehele systeem van Yin stijl Ba Gua Zhang in moderne media, boeken en dvd’s. Een taak die door zijn leerlingen is overgenomen en voortgezet.

Xie Peiqi overleed in 2003, op 83 jarige leeftijd. Zijn belangrijkste leerlingen zijn; He Jinbao, Liu Shichang en Andrew Nugent.

Liu

Liu Shi Chang, geboren in 1928, te Beijing, is de oudste, nog levende, leerling van Xie Peiqi. Liu Shi Chang begon in 1958 bij Xie Peiqi Yin stijl Ba Gua Zhang te trainen. Aangezien zij leeftijdgenoten waren, en zij elkaar steunden in de moeilijke en roerige naoorlogse periode in China, denk bijvoorbeeld aan de culturele revolutie, ontstond er tussen hen meer een vriendschappelijke relatie dan een traditionele leraar leerling relatie, zoals tussen Xie Peiqi en He Jinbao. Liu Shi Chang heeft zelf nooit les gegeven in Yin stijl Ba Gua Zhang. Hoewel hij wel regelmatig He Jinbao en Matt Bild, de eerste westerse discipel van He Jinbao, assisteert tijdens workshops in Beijing, accepteert hij zelf geen leerlingen.

Liu Shi Chang is van belang omdat hij 4 dvd’s, getiteld Penetrating Palms, Foundations and Forms, heeft samengesteld, die door de Association for Traditional Studies zijn uitgegeven. De penetrerende palmen is één van de  algemene methoden die alle Ba Gua Zhang stijlen, ongeacht de specifieke lijn van leraren, gemeen hadden. Net zoals de Lao Ba Zhang, de acht oude moeder palmen. De penetrerende palmen worden, samen met de acht oude moeder palmen, door veel leraren beschouwd als een noodzakelijke basis om inzicht te krijgen in Ba Gua Zhang, en als de uiteindelijke basis van alle dierenstijlen, hetgeen men pas werkelijk kan begrijpen als men minstens één dierenstijl uitvoerig heeft getraind, aldus de meeste leraren. Liu Shichang heeft de penetrerende palmen beoefend in de periode dat hij samen met Xie Peiqi trainde, en men mag dan ook van de veronderstelling uitgaan dat Xie Peiqi de penetrerende palmen als een integraal onderdeel van de Yin stijl Ba Gua Zhang training beschouwd.

 

He Jinbao, geboren in 1955, te Beijing, is de huidige, 5e generatie lijndrager van de martiale tak van Yin stijl Ba Gua Zhang. Zijn eerste stappen op het pad van de martiale kunsten maakte He Jinbao aan de hand van een oudere buurman, die hem introduceerde in een externe Shaolin stijl, Xi Yang Chuan. Toen de buurman He Jinbao niets meer kon leren gaf hij He Jinbao het advies een Ba Gua Zhang leraar te zoeken. In 1972, op 18 jarige leeftijd, bezocht He Jinbao het huis van Xie Peiqi met het verzoek hem te accepteren als leerling. Hoewel Xie Peiqi hem accepteerde als leerling heeft He Jinbao tot 1985 voornamelijk Yin stijl Ba Gua Zhang geleerd van Xie Peiqi’s belangrijkste leerlingen, Liu Shi Chang en Liu Fang, de door Xie Peiqi uitgekozen opvolger. Liu Fang nam He Jinbao zelfs op in zijn huishouden, zodat He Jinbao in staat was, tot soms wel, 8 uur per dag Ba Gua Zhang te trainen, onder begeleiding van een uitverkoren lijndrager. Pas na de dood van Liu Fang, in 1985, heeft Xie Peiqi, zeer intensief, op individuele basis, tot zijn dood in 2003, les gegeven aan He Jinbao, met het doel He Jinbao de lijndrager te maken van het gehele martiale systeem van Yin stijl Ba Gua Zhang.

He Jinbao bewandelt de door Xie Peiqi ingeslagen weg om in het openbaar les te geven, met andere woorden, hij handhaaft Yin stijl Ba Gua Zhang als een open systeem. Zowel in China, als in Europa en de Verenigde Staten van Amerika, accepteert hij welwillende en hardwerkende leerlingen. Hij reist elke zomer naar Europa, Londen, om intensieve workshops te verzorgen, om vervolgens elke herfst intensieve workshops te verzorgen in meerdere staten van de Verenigde Staten. Zijn eerste westerse discipel, Matt Bild, geeft elk voorjaar een intensieve workshop in Zweden, Stockholm, tevens organiseert Matt Bild elk voorjaar een intensieve workshop in Beijing, onder leiding van He Jinbao, waar iedereen welkom is. Voor meer informatie over deze wereldwijde intensieve workshops raadpleeg de webpagina’s van Yin Style Baguazhang International, www.yinstylebaguazhang.com/workshops. Daarnaast probeert He Jinbao, net zoals Xie Peiqi dat deed, zoveel mogelijk het gehele martiale systeem van Yin stijl Ba Gua Zhang op moderne media, voornamelijk dvd’s, vast te leggen. Voor meer informatie over boeken en dvd’s van en over Yin stijl Ba Gua Zhang, de lijn Dong Haichuan, Yin Fu, Men Baozhen, Xie Peiqi, He Jinbao, raadpleeg; www.yinstylebaguazhang.com/store en www.traditionalstudies.org/store.

In interviews, en tijdens workshops, spreekt He Jinbao vaak over de zes karakteristieke eigenschappen van Yin stijl Ba Gua Zhang. Citaat He Jinbao: Yin stijl Ba Gua Zhang is een martiale kunst die met zes woorden omschreven kan worden: Wen, stabiel, vol, niet leeg, vol met interne energie en lichaamskracht: Zhun, accuraat, zeer precieze en doelgerichte technieken en aanvallen: Hen, onbarmhartig, meedogenloos, gericht op onmiddellijke uitschakeling: Leng, koud, plotseling, niet verborgen, zonder omhaal: Cui, krokant, heldere en duidelijke technieken: en Kai, snel, directe en onmiddellijke technieken en aanvallen. Tijdens het bijwonen van de door He Jinbao verzorgde workshops wordt onmiddellijk duidelijk dat He Jinbao al deze karakteristieken absoluut beheerst en kan toepassen. He Jinbao is een zeer bekwame martiale kunstenaar met een enorme externe kracht en een overweldigende interne energie, een enorme snelheid en een beangstigende explosiviteit, en een absoluut zuivere en doeltreffende techniek. Wanneer je tegenover hem staat, tijdens het trainen van applicaties van technieken, wordt je overvallen door een vloedgolf van explosieve en overweldigende technieken. Zijn workshops zijn lang, veeleisend, hard en onbarmhartig, maar als je de ware trainingsmethodiek, kracht en energie van een interne martiale kunst wilt ervaren, dan zijn de door He Jinbao verzorgde workshops een absolute aanrader.