Art of energy mechanics

Waarom the Art of Energy Mechanics ?

Art, kunst, verwijst naar een verkregen vaardigheid. Een vaardigheid die men verwerft door energie en tijd in een bepaalde activiteit te investeren. In China noemt men een dergelijk verkregen vaardigheid Gong Fu. De betekenis van Gong Fu is, letterlijk vertaald, energie tijd.

Energy, energie, verwijst naar arbeidsvermogen. Het vermogen van het lichaam om een bepaalde activiteit te verrichten. De energie die men daarvoor nodig heeft noemen we lichaamsenergie. In China beter bekend als Qi of Chi, en in Japan als Ki. Op het niveau van levende wezens verwijst het begrip naar de energie die door mens en dier circuleert. Energie die volgens moderne inzichten ook wel omschreven kan worden als bio-elektriciteit.

Mechanics, mechanica, verwijst naar de leer die zich bezighoudt met het evenwicht en bewegen van lichamen. Gezien vanuit het oogmerk van de naam van deze webpagina’s, en het doel van de vereniging, verwijst het begrip vooral naar de vaardigheid het lichaam zo te structureren en te beheersen dat het altijd goed geaard, geworteld is, waardoor het voortdurend in evenwicht verkeerd, zodat het lichaam vrij en efficiënt kan bewegen en functioneren. In de terminologie van de moderne fitness- en vechtsportschool, a body fit to move, a body fit to fight.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de naam van de webpagina’s, en het doel van de vereniging, verwijst naar het leren ontwikkelen van de vaardigheid, art, de lichaamsstructuur zó op te bouwen en vervolgens zó te beheersen, mechanics, dat men enerzijds, optimaal gebruik kan maken van de opgebouwde lichaamsenergie, energy, en anderzijds, zó optimaal mogelijk kan functioneren en bewegen, energy mechanics.

Het systeem dat we gebruiken, om deze verschillende vaardigheden te verwerven, is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Chinese interne zelfverdedigingskunsten, Wushu, in het bijzonder Taiji Quan en Bagua Zhang, en in mindere mate Da Cheng Quan en Xing Yi Quan. Daarnaast zal er regelmatig gebruik worden gemaakt van de inzichten en leermethoden van het Japanse Aikido en het Russische Systema.