Startpagina

Welkom op de webpagina’s van de vereniging the Art of Energy Mechanics. 

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de verspreiding van de theoretische kennis en praktische toepassing van Dao Yin, ook wel geschreven als Tao Yin, Taiji Quan, ook wel geschreven als Tai Chi Chuan, en Bagua Zhang, ook wel geschreven als Pa Kua Chang.

Dao Yin is de traditionele Chinese term voor oefeningen die erop gericht zijn, met bewuste aandacht Yi, de ademhalings- en lichaamsenergie Qi of Chi, door het gehele lichaam te begeleiden. Oefeningen die door taoïstische en martiale meesters werden ontwikkeld en beoefend ter bevordering van de lichamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid, als basis oefeningen voor de interne martiale krijgskunsten en voor het vergroten van het spirituele bewustzijn. Tegenwoordig zijn deze oefeningen bij het brede publiek meer algemeen bekend als Qi Gong, ook wel geschreven als Chi Kung, en Nei Gong, ook wel geschreven als Nei Kung oefeningen, waarbij tijdens Qi Gong oefeningen de Qi gestuurd wordt door uiterlijke bewegingen, Wei Dan, en tijdens Nei Gong oefeningen de Qi gestuurd wordt middels innerlijke bewegingen, Nei Dan.

In de traditionele Chinese Dao Yin oefeningen wordt er, naast en tijdens de fysieke oefeningen, uitvoerig aandacht besteed aan het werken met, en het leren beheersen van het bewustzijn en de ademhaling. Het doel is het ontwikkelen van een aandachtige, doch rustige en onaangeraakte, onaangedane, beginners-geest. Met behulp van meditatie-, visualisatie-, intentie-, en sense of enemy methoden, en het leren reguleren van de ademhalingsenergie met behulp van buikademhaling-, nierademhaling-, martiale ademhaling- en 5-poorten-ademhaling technieken word het Dao Yin principe, het bewust begeleiden van energie, ontwikkeld en toegepast.

Fundamentele vaardigheden die in de Chinese Dao Yin oefeningen ontwikkeld worden zijn, in eerste instantie; het in de juiste, opgestapelde, structuur brengen van het geraamte: het openen van de energiepoorten, de gewrichten: het verlengen en versterken van de fasciae, het verbindend weefsel: het aarden, wortelen en zinken, ontspannen, van het lichaam: en het bewust en gericht ontspannen en openen van het lichaam. Zodat het bloed, het transportmiddel van zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen, en de ademhalings- en lichaamsenergie Qi zo optimaal mogelijk door het lichaam kunnen stromen. In tweede instantie worden de vaardigheden ontwikkeld om de energetische eenheid van lichaam, bewustzijn en ademhaling, zowel in stilstand als in beweging, bewust te ervaren en te gebruiken. Waardoor uiteindelijk energetische eenheid van zijn, individueel en kosmisch, gerealiseerd kan worden, met als uiteindelijk doel, de zogenaamde regulatie zonder bewuste regulering, Wu Tiao Shen, het toepassen van het taoïstische principe van doen zonder te doen, Wu Wei.

Tijdens de lessen van de vereniging the Art of Energy Mechanics worden de meer traditionele Dao Yin oefeningen beoefend, zoals b.v. het staan als een stok, Zhan Zhuang Gong, het bewegen vanuit het centrum, Dan Tian Qi Gong, fundamentele energie oefeningen, Ji Ben Qi Gong, de spier en pees versterkende oefeningen, Yi Jin Jing, de vijf spelende of boksende dieren, Wu Qin Xi, draken Dao Yin Nei Gong en het cirkel-draaiend lopen in versterkende houdingen, Ding Shi Li Nei Gong en Yin stijl en Liang stijl Zhuan Zhang Ba Fa uit de Bagua traditie.

Taiji Quan, de Ultieme Verheven Vuist, en Bagua Zhang, 8 Trigrammen Palm, zijn in China zeer bekende, doch als gevolg van de verwesterlijking van de Chinese samenleving, helaas in steeds mindere mate beoefende interne zelfverdedigingskunsten, Wushu, het stoppen van het gebruik maken van wapens. Beide systemen gaan uit van het ontwikkelen en gebruik maken van interne energie of kracht, Jin. Waarbij Jin vaak als volgt wordt omschreven, Jin = Yi + Qi + Li. Met andere woorden, interne energie of kracht wordt verkregen door het bewust sturen, begeleiden, Yi, van ademhalings- en lichaamsenergie, Qi, die in harmonie met de spierenergie, Li, tot uitdrukking wordt gebracht. Deze vaardigheid kan zowel voor medicinale, preventief, herstellend en genezend, als voor martiale, zelfverdedigings, doeleinden gebruikt worden. De vaardigheden die in stijlen als Taiji Quan en Bagua Zhang ontwikkeld worden zijn dan ook een logische voortzetting, en verdieping van de Dao Yin vaardigheden. In de traditionele Chinese Wushu tradities maakte men dan ook onderscheid tussen Dao Yin, basis training, fit to fight training, en Dao Quan, martiale training, quan betekent in de Chinese taal vuist, waarbij beide trainingsvormen, net zoals yin en yang, gezamenlijk een onverbrekelijk, complementair en noodzakelijk geheel vormen.

Met behulp van onder andere de zijden spinnen oefeningen, ook wel omschreven als het wikkelen van energie, Chan Ssu Chin, het trainen van versterkende standen, Hun Yuan, het beoefenen van slag en stap technieken, Yin stijl en Liang stijl Bagua Zhang, het zogenaamde vorm lopen, Tao Lu, de handvormen in Taiji Quan, en Xing Gong, de slag-aanval-combinatie’s in Bagua Zhang, het trainen van het toepassen van martiale technieken, Wushu, en het beoefenen van verschillende partner oefeningen, Taiji Yin Yang Symbool, Tui Shou, Rou Shou en San Shou, wordt het ontdekken, ontwikkelen en kunnen gebruiken van de lichaamsenergie of kracht, Jin, getraind. 

Jin is geworteld in de voeten, lees de aarde, wordt versterkt door de benen, gecontroleerd en gestuurd vanuit het centrum, verder versterkt door de rug en uiteindelijk tot uitdrukking gebracht door de handen. Zonder Jin kan er geen sprake zijn van interne martiale vaardigheden. George Xu, 36 Hua Shan Cirkel Bewegingen.

Belangstellenden kunnen te allen tijde voor elke cursus een gratis introductieles volgen. Gaarne van te voren aanmelden via 06-13971382, Marco van Trijffel, of via vtrijffel@gmail.com. Voor meer informatie, bekijk htpps://www.youtube.com/mvtrijffel en https://www.facebook.com/ysbapeldoorn/