Bagua Zhang

In China heeft men het al snel over de ‘ drie zusters ‘ wanneer de interne zelfverdedigingskunsten ( wushu ) ter sprake komen. De drie zusters – Tai Chi Chuan, Hsing I Chuan en Pa Kua Chang – zijn de drie grote interne martiale kunsten van China, waarbij Hsing I Chuan ( rond 1150 ) en Tai Chi Chuan ( rond 1300 ) de oudere zusters zijn en Pa Kua Chang ( rond 1850 ) de jongere zuster is. Veel Chinese meesters waren in 2, enkele zelfs in alle 3 de interne zuster stijlen bekwaam. Hoewel ze elk hun eigen trainingsmethodiek en martiale stijl hebben delen ze alle 3 dezelfde fundamentele grondbeginselen, waarbij het accent voornamelijk ligt op het ontwikkelen van interne lichaamsenergie / kracht ( jin ).
De meest bekende, en meest beoefende stijl van Pa Kua Chang is de stijl van Cheng Tinghua, de zgn. Cheng stijl. Yin Fu en Cheng Tinghua waren de belangrijkste leerlingen van Dong Haichuan. Cheng die, zoals in het algemeen wordt aangenomen, niet het gehele systeem van Dong heeft meegekregen, daar hij niet de favoriete leerling van Dong was, heeft van het begin af aan zijn stijl openlijk gedemonstreerd en doorgegeven aan iedereen die de Cheng stijl wilde leren. Yin Fu, en zijn opvolgers, daarentegen hebben de Yin stijl altijd slechts aan enkele uitverkoren leerlingen, lijndragers, doorgegeven, een zgn. gesloten systeem. Pas na de onverwachte dood van de beoogde opvolger van Dr. Xie Peiqi, begin jaren ’90 van de 20e eeuw, heeft Dr. Xie Peiqi besloten de Yin stijl openlijk te demonstreren en aan meerdere leerlingen door te geven als een open systeem, uit angst dat er elementen, of misschien zelfs de gehele Yin stijl, in de vergetelheid zouden belanden.
Yin stijl Pa Kua Chang ( lijn Dong Haichuan, Yin Fu, Men Baozhen, Xie Peiqi en He Jinbao ) is een interne zelfverdedigingskunst die bestaat uit 3 afzonderlijke doch onderling verbonden takken, die diep geworteld zijn in het Taoïsme en het Boek Der Veranderingen ( de I Ching ); een martiale kunst, een medicinale praktijk en een interne energie ( chi ) cultiverende praktijk ( tao yin ). De martiale kunst bestaat uit 8 dierenstijlen ( leeuw, feniks, draak, beer, haan, eenhoorn, slang en aap ) die elk op zich een volledig martiaal systeem vormen, met elk hun eigen standen training, slag training, cirkellopen training en vorm training. De medicinale praktijk is feitelijk het toepassen van Traditionele Chinese Geneeskunde ( TCM ), hetgeen betekent dat de Pa Kua Chang heelmeester gebruik maakt van kruiden, accupunctuur ( voornamelijk massage ) en tao yin ( het begeleiden en sturen van interne energie ). De tao yin oefeningen zijn er op gericht de ademhalings- en lichaamsenergie bewust door het lichaam te sturen, zowel voor martiale als medische doeleinden ( de oefeningen bestaan onder andere uit de 8 helende geluiden, 12 energie begeleidende zittende meditaties, 8 oefeningen om energie op te wekken en op te slaan, het Luohan klop systeem en het schud systeem ).

De Pa Kua Chang meesters werden gevreesd om hun interne en externe kracht, maar in het bijzonder werden zij gevreesd om hun beweeglijkheid en snelheid. Naast het trainen van externe kracht ( spierkracht, li ) en interne kracht ( lichaamskracht, jin ) met behulp van onder andere verschillende vormen van versterkende standen training en slagtraining, trainden de Pa Kua Chang meesters hun martiale vaardigheden tevens met behulp van het uitvoeren van aanvalscombinaties tijdens het zogenaamde cirkellopen. Vanuit het cirkellopen, het denkbeeldig omcirkelen van tegenstanders, stapt de Pa Kua Chang beoefenaar in een vierkant, langs het lichaam van de opponent, en voert al bewegend allerlei aanvallende en verdedigende combinaties uit. Ontwijkend voetenwerk ( vanuit het cirkellopen stappend in vierkanten ) dat erop gericht is, enerzijds, buiten schot te blijven zodat de opponent geen kans krijgt zijn agressie op jouw lichaam bot te vieren, en anderzijds, de opponent in verwarring en uit balans te brengen zodat hij kwetsbaar wordt voor aanvalstechnieken, is het wezenlijke en onderscheidend kenmerk van Pa Kua Chang; de martiale kunst van het verdedigen en aanvallen terwijl men constant in beweging is; ‘stop nooit met bewegen, stop nooit met veranderen, verschijn plotseling en verdwijn plotseling’ ( Lu Shengli ). Tai Chi Chuan werkt vooral vanuit het centrum ( het lichaam ) waarbij in 8 mogelijke richtingen wordt gestapt, Hsing I Chuan werkt vooral in een rechte lijn waarbij voorwaarts en achterwaarts wordt gelopen, Pa Kua Chang werkt vooral vanuit het cirkellopen waarbij de cirkel in alle mogelijke stapcombinaties wordt doorkruist.

Het spreekt vanzelf dat naast het trainen van lichamelijke en geestelijke vaardigheden ( de regulatie, Tiao Shen, van lichaam, bewustzijn, ademhaling en lichaamsenergie/kracht ) dat in alle interne zelfverdedigingskunsten wordt getraind, het trainen van aanvallende en verdedigende combinaties vanuit het cirkellopen er voor zorgt dat de beoefenaar bekwaamheid opbouwt in het lenig en snel bewegen in alle mogelijke richtingen. Dus wil men de lichamelijke en geestelijke gezondheid vergroten, en daarbij de algemene lenigheid, beweeglijkheid en snelheid vergroten dan is het beoefenen van Yin stijl Pa Kua Chang een voor de hand liggende keuze. Yin stijl Pa Kua Chang verbetert de lichaamskracht, de lenigheid, het reactievermogen en de beweeglijkheid. Het versterkt het spierstelsel, het skelet, het zenuwstelsel en het functioneren van de interne organen ( de drievoudige verwarmer ). Wil men naast lichamelijke en geestelijke gezondheid ook de vaardigheid ontwikkelen om zich te kunnen verdedigen tegen geestelijke en lichamelijke agressie, met een goede kans het er zonder kleerscheuren vanaf te brengen ( door agressie te ontwijken en / of te neutraliseren en zodoende te kunnen ontsnappen aan agressie ), dan is het beoefenen van Yin stijl Pa Kua Chang een verantwoorde keuze. ” Yin style bagua is a very special traditional internal martial art. A long period of training can increase strength and pliancy, improve reaction ability, and speed of movements. It can also improve musculature, skeletal structure, the nervous system and functions of the internal organs. In addition, it can improve your fighting ability, ability to resist attack, and your state of mind. In all, it is beneficial for health, fighting ability and aesthetic value. ” ( He Jinbao ).