De docent

Een korte eerste kennismaking.

Gedurende mijn tienerjaren raakte ik meer en meer geïnteresseerd in de menswetenschappen, vooral wat betreft kennis over, en zelfkennis van, de mens. Dit uitte zich, naast de studie politieke wetenschappen aan de UvA, in interesse voor geschiedenis, sociologie, psychologie en filosofie. Na mijn studietijd richtte die interesse zich meer en meer op de oosterse wereldbeschouwing, vooral het hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme en zenboeddhisme. Daar de actieve sportbeoefening altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven is geweest ( wandelen, fietsen, voetbal, atletiek en volleybal ) raakte ik al snel gefascineerd door het vanzelfsprekende samengaan van filosofie, spiritualiteit en krijgskunst in de oosterse levensbeschouwing. Het gelijktijdig en in samenhang ontwikkelen van geest en lichaam. Het lag dus voor de hand om mijn geestelijke interesses en mijn lichamelijke activiteiten op één lijn te brengen.

Mijn eerste stappen op het pad van de nobele krijgskunsten vonden plaats in de Aikido dojo, destijds algemeen beschouwd als een spirituele zelfverdedigingsleer. Als ik wat beter uit de voeten had gekund met het strikte hiërarchische Japanse leersysteem, dan had ik tegenwoordig waarschijnlijk nog wel Aikido beoefend ( ondanks mijn minder positieve persoonlijke ervaringen vind ik Aikido nog steeds één van de mooiste krijgskunsten ). Onder invloed van deze ervaring verschoof mijn fascinatie voor de oosterse levensbeschouwing meer en meer naar de Chinese levensbeschouwing, het boeddhisme en zenboeddhisme, maar vooral naar het ( ‘ anarchistische ‘ ) taoïsme, en dus ook min of meer vanzelf naar de Chinese krijgskunsten. In eerste instantie Tai Chi Chuan, doch later ook Pa Kua Chang.
In Amsterdam heb ik bij verschillende Tai Chi Chuan leraren getracht een start te maken met de Tai Chi Chuan studie, maar nooit de  juiste leraar kunnen vinden, de leraar die mij de deur naar de juiste kennis en de juiste beoefening kon tonen. Ik zocht een leraar die Tai Chi Chuan als een holistische levensbeschouwing benaderde en niet alleen als een gezondheidsleer, bewegingsleer of krijgskunst. Na een verhuizing naar Apeldoorn leerde ik Max Tack kennen en in hem vond ik op dat moment de juiste leraar die mij op weg kon helpen. Vrij snel kreeg ik bij Max Tack de moderne vorm van William Chen, en later bij Aad Klinkenberg de moderne vorm van Cheng Man Ch’ing, onder de knie. Ook de zwaardvormen van Peter Ralston en William Chen heb ik bij, respectievelijk Max Tack en Aad Klinkenberg, geleerd. Toch bleef er een gevoel van gemis, een knagend en zoekend verlangen naar een holistische benadering van Tai Chi Chuan.
De zoektocht naar een holistische benadering van Tai Chi Chuan uitte zich in een toenemende behoefte aan verdieping van mijn kennis en mijn vaardigheid. Een behoefte aan verdieping in de geschiedenis van Tai Chi Chuan, in de traditionele methoden van Tai Chi Chuan en in de applicaties van Tai Chi Chuan. Voor de geschiedenis kon ik de boeken induiken, de rijke bibliotheek van het taoïsme en Tai Chi Chuan. Voor de traditionele methoden zocht ik mijn heil in de traditionele stijlen, in het bijzonder de Yang stijl, doch ook de Chen stijl, de Wu stijl, de Sun stijl, de Tung stijl en de Wudang stijl. En voor de applicaties kwam ik uiteindelijk terecht bij mijn huidige leraar Carlo Thuvis ( Fit2Fight, Rotterdam ), die mij in contact bracht met in eerste instantie Pa Kua Chang en later ook met het Russische Systema, maar bovenal met een zeer uitgebreide en diverse, theoretische en praktische kennis op het gebied van voedingsleer, gezondheidsleer, meditatietechnieken, ademhalingstechnieken, bewegingsleer, fitness, vechtsporten en zelfverdediging.

Praktisch gezien heeft mijn zoektocht naar de essentie van Tai Chi Chuan, de zoektocht naar een holistische benaderingswijze van Tai Chi Chuan, geresulteerd enerzijds; in het bestuderen van boeken en dvd’s, teneinde mij te verdiepen in de rijke historie en kennis van het taoïsme en Tai Chi Chuan, en anderzijds; in het bestuderen en beoefenen van de traditionele Chi Kung en Nei Kung systemen en de traditionele methoden van de 108 stijl Tai Chi Chuan, alsook in het bestuderen en beoefenen van Yin stijl Pa Kua Chang. Daarnaast reis ik elke zondag naar Rotterdam om mij onder leiding van Carlo Thuvis te bekwamen in alle aspecten van de interne krijgskunsten.
Zowel bij Max Tack als bij Carlo Thuvis heb ik tijdens lessen geassisteerd, en bij afwezigheid van de leraar, les gegeven. Dit heeft mij doen inzien dat het les geven resulteert in een enorme verdieping van inzicht, kennis en vaardigheid. De laatste jaren is bij mij de overtuiging, en het zelfvertrouwen, gegroeid dat ik mijn tot nu toe opgedane kennis en vaardigheid kan overbrengen op mensen die interesse hebben in de interne krijgskunsten. Toen ik Max Tack eind 2009 weer ontmoette kreeg dit sluimerende inzicht vrij onverwacht de mogelijkheid zich te concretiseren.
Na enige inleidende gesprekken ontstonden al vrij snel plannen om na te gaan of er in Apeldoorn en omgeving belangstelling zou zijn voor cursussen Traditionele 108 stijl Tai Chi Chuan en Yin stijl Pa Kua Chang. Vanaf februari 2010 ben ik met een klein groepje, voornamelijk gevorderde beoefenaars van de moderne Yang stijl Tai Chi Chuan, een cursus begonnen in de Traditionele 108 stijl Tai Chi Chuan, op de 5 Bronnen, te Apeldoorn. Helaas konden Max Tack en ik niet tot een langdurige, werkbare zakelijke overeenkomst komen, wat mij noodzaakte de cursus in het begin van 2011 te verplaatsen naar Het Bolwerk, te Apeldoorn. Met ingang van maart 2011 verzorg ik op dinsdagavond en zaterdagochtend cursussen Tao Yin en Traditionele 108 stijl Tai Chi Chuan, en met ingang van oktober 2012 tevens op donderdagavond een cursus Yin stijl Pa Kua Chang, in wijkcentrum Het Bolwerk zaal 4.