Interne krijgskunsten

Interne Krijgskunsten.

Het systeem dat we gebruiken om de vaardigheid te verwerven de lichaamsstructuur zó op te bouwen, en vervolgens zó te beheersen, dat men met optimaal gebruik van de opgebouwde lichaamsenergie/kracht zo effectief mogelijk functioneert en beweegt, is de interne oosterse krijgskunst, en dan in het bijzonder Dao Yin, Taiji Quan en Bagua Zhang.

Om een effectieve krijger te kunnen worden zal men aan een aantal noodzakelijke voorwaarden moeten voldoen, met andere woorden, Gong Fu moeten opbouwen in een aantal eigenschappen en vaardigheden zodat men zich effectief kan verdedigen.
Allereerst zal men moeten beschikken over een goede gezondheid en een goede conditie. Een goede gezondheid is normaal gesproken het resultaat van een gezonde levenswijze, in het algemeen verstaan we daar onder; gezond eten en drinken, regelmatig bewegen, het zoveel mogelijk vermijden van stress en voldoende nachtrust. Daarnaast zal men zich moeten onthouden van overmatig gebruik van wat men in het algemeen beschouwd als genotsmiddelen, zoals bijvoorbeeld; tabak, alcohol, drugs en overige ‘ verslavende ‘ middelen. Een goede conditie is het resultaat van geregelde inspanning, regelmatige training, zoals bijvoorbeeld; lange wandelingen, het zogenaamd ‘noordelijk stappen’ ( nordic walking ), fietstochten, hardlopen en overige activiteiten ter bevordering van de conditie ( cardiovasculaire oefeningen waaronder bijvoorbeeld fitness, maar ook een breed scala aan dao yin oefeningen ).
Daarnaast zal men de volledige controle moeten verkrijgen over het lichaam, het bewustzijn en de ademhaling zodat men in elke willekeurige stress situatie ( conflict situatie ) rustig en effectief zal kunnen handelen. Lichaam, bewustzijn en ademhaling verhouden zich in een directe en wederzijds afhankelijke relatie, en samen bepalen zij voor een belangrijk deel onze geestelijke en emotionele toestand. Is het lichaam rustig dan kunnen ook het bewustzijn en de ademhaling rustig worden, is het bewustzijn rustig dan kunnen ook het lichaam en de ademhaling rustig worden, is de ademhaling rustig dan kunnen ook het lichaam en het bewustzijn rustig worden, en geraken we daardoor in een meer stabiele geestelijke en emotionele toestand. Traditioneel werden boeddhistische en taoïstische meditatietechnieken, ademhalingstechnieken en een breed scala aan dao yin oefeningen beoefend om controle te verkrijgen over het lichaam, het bewustzijn en de ademhaling, waardoor een grotere geestelijke en emotionele stabiliteit verkregen konden worden.

Vervolgens zal men het lichaam, en de beheersing van het lichaam, moeten trainen zodat men in stress-, conflict- of geweldsituaties zo effectief mogelijk kan functioneren en bewegen, en zó optimaal mogelijk gebruik kan maken van de lichaamsenergie. Traditioneel trainde men de lichaamsstructuur, de lichaamsbeheersing en de lichaamsenergie met behulp van een breed scala aan oefeningen, zoals bijvoorbeeld; standentraining, dao yin oefeningen, zijde spinnen oefeningen, slagtraining, martiale kracht training, jin training, en partneroefeningen. Net zoals lichaam, bewustzijn en ademhaling in een directe en wederzijds afhankelijke relatie verkeren, zijn ook de lichaamsstructuur, de lichaamsbeheersing en de lichaamsenergie direct en wederzijds afhankelijk met elkaar verbonden. Hoe beter de structuur, des te eenvoudiger de beheersing en des te groter de lichaamsenergie; hoe beter de beheersing, des te eenvoudiger een goede structuur te handhaven en des te makkelijker de lichaamsenergie optimaal te gebruiken. Als lichaamsstructuur en lichaamsbeheersing optimaal zijn ontwikkeld dan kan, dankzij een goed gecontroleerd, en dus een goed energiegeleidend lichaam, de lichaamsenergie optimaal stromen en optimaal benut worden. Wanneer de krijger zijn bewustzijn en ademhaling kan controleren, en daarmee zijn geestelijke en emotionele stabiliteit, en dit koppelt aan een optimale lichaamsstructuur en lichaamsbeheersing, en daarmee de beheersing en geleiding van zijn lichaamsenergie, dan heeft de krijger het pad, de Dao, van de innerlijke krijgskunst betreden.
Op het pad van de innerlijke krijgskunst werkt men aan de Vijf Reguleringen ( Wu Tiao Shen ); de regulering van het lichaam, de regulering van de ademhaling, de regulering van het bewustzijn, de regulering van de lichaamsenergie en de regulering van de geest ( ‘ Shen ‘ ), totdat men het niveau bereikt heeft van ‘ regulatie zonder regulering ‘ ( Wu Wei ).
Het ligt dan ook voor de hand om de trainingsmethodiek van de interne oosterse krijgskunsten toe te passen wanneer men gezondheid en conditie, controle over bewustzijn en ademhaling, beheersing van het lichaam, effectief handelen en bewegen, en het optimaal gebruik maken van de lichaamsenergie/kracht wil verbeteren, zowel voor lichamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid, als voor martiale vaardigheden.

 

 

“Ahimsa ( geweldloosheid ) is het hoogste ideaal. Het is bestemd voor de dappere, nooit voor de lafhartige “. Yogaleringen, – 2000 Mahatma Gandhi.