Art of energy mechanics

Waarom the Art of Energy Mechanics ?

Art, kunst, verwijst naar een verkregen vaardigheid. Een vaardigheid die men verwerft door energie en tijd in een bepaalde handeling te investeren. In China noemt men een dergelijke verkregen vaardigheid Gong Fu. De betekenis van Gong Fu is letterlijk vertaald energie tijd.
Energy, energie, verwijst naar arbeidsvermogen. Het vermogen om het lichaam een bepaalde handeling te laten verrichten. De energie die men daarvoor nodig heeft noemen we lichaamsenergie. In China beter bekend als Qi of Chi, en in Japan als Ki. De algemene definitie van Qi is universele energie. Op het niveau van levende wezens verwijst het begrip naar de energie die door mens en dier circuleert. Energie die volgens moderne inzichten ook wel omschreven kan worden als bio-elektriciteit.
Mechanics, mechanica, verwijst naar de leer die zich bezighoudt met het evenwicht en het bewegen van lichamen. Gezien vanuit het oogmerk van de naam van deze website en het motto van de vereniging, verwijst het begrip vooral naar de vaardigheid het lichaam zo te structureren en te beheersen dat het altijd in evenwicht is en zo efficiënt mogelijk functioneert en beweegt. In de terminologie van de moderne fitness- en / of vechtsportschool, ‘ a body fit to move ‘ en / of ‘ a body fit to fight ‘.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de naam van de website en het motto van de vereniging verwijzen naar, het leren verwerven van de vaardigheid om de lichaamsstructuur zó op te bouwen, en vervolgens zó te beheersen, dat men met optimaal gebruik van de opgebouwde lichaamsenergie/kracht zó effectief mogelijk functioneert en beweegt.
Het systeem dat we gebruiken, om deze vaardigheid te verwerven, is voor een belangrijk deel gebaseerd op de oosterse interne krijgskunsten; in het bijzonder Dao Yin, Taiji Quan en Bagua Zhang, en in mindere mate Da Cheng Quan, Xing Yi Quan, het Japanse Aikido en het Russische Systema ( m.n. Vladimir Vasiliev ).